Trang chủ - Xã Vĩnh Hà - Vĩnh Linh

 

 
Xây dựng nông thôn mới
 
Vĩnh Thái, Vĩnh Hà: Hoàn thành nhiều tiêu chí xây dựng NTM

Vĩnh Thái, Vĩnh Hà: Hoàn thành nhiều tiêu chí xây dựng NTM

Vĩnh Thái và Vĩnh Hà là 2 trong 4 xã còn lại của huyện Vĩnh Linh chưa về đích NTM. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, 2 xã hiện đang đẩy nhanh...

Xem tiếp
Mô hình hay, cách làm tốt
 
Tặng bò giống cho các hộ gia đình nghèo ở xã Vĩnh Hà

Tặng bò giống cho các hộ gia đình nghèo ở xã Vĩnh Hà

Ngày 9/4, UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tặng bò cái giống cho các hộ gia đình nghèo ở xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh. Đồng chí Nguyễn Đăng...

Xem tiếp
 

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH