Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Hà - Vĩnh Linh

Xây dựng nông thôn mới

Các xã miền núi Vĩnh Linh tích cực thực hiện Chương trình giảm nghèo


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  20:36, Thứ Sáu, 15-7-2022

 

Do nhiều nguyên nhân, 3 xã vùng miền núi huyện Vĩnh Linh gồm: Vĩnh Hà, Vĩnh Khê và Vĩnh Ô điều kiện phát triển kinh tế không thuận lợi. Mặt khác nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức còn hạn chế, trình độ canh tác còn lạc hậu. Thế nhưng, trong những năm qua, với sự hỗ trợ kịp thời của huyện, 3 xã đã tích cực thực hiện Chương trình giảm nghèo và đã đạt được những kết quả cao.

Vĩnh Hà là 1 trong 3 xã miền núi của huyện Vĩnh Linh có 2 dân tộc cùng sinh sống với 521 hộ, trong đó có 184 hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn lại là người Kinh. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt được hưởng nhiều chương trình, dự án đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng nên bộ mặt của xã đã có nhiều thay đổi. Đặc biệt, từ khi huyện Vĩnh Linh thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững cho 11 bản khó khăn, các ngành chức năng đã về tận nơi hỗ trợ, giúp đỡ cho lãnh đạo xã lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và hỗ trợ người dân cây, con giống, tập huấn kỹ thuật nên xã đã từng bước khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế đất đai, phát triển kinh tế, trồng lúa nước và hoa màu với tổng diện tích 40 ha, trồng 935 ha rừng, hơn 800 ha cao su. Nhờ vậy đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 18,2%.
 

Cũng như ở Vĩnh Hà, năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo xã Vĩnh Khê là 37,5% nay giảm còn 32,3%, còn ở Vĩnh Ô từ 75,2% nay giảm còn 64,7%. Có được điều đó là nhờ xã Vĩnh Ô đã tranh thủ các nguồn lực, đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Đồng thời thực hiện các chính sách đặc thù dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo cũng như tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của huyện Vĩnh Linh, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế. Ngoài việc trồng, chăm sóc 323 ha rừng, các hộ gia đình đã biết chọn giống, gieo sạ, canh tác lúa nước 2 vụ, mở rộng diện tích lên 45 ha, năng suất đạt 3 tấn/ha, duy trì 40 ha lúa rẫy, gieo trồng hơn 40 ha hoa màu các loại và trồng 15 ha cây ăn quả. Bên cạnh đó, tích cực phát triển chăn nuôi, tổng đàn trâu bò hiện có gần 600 con, lợn gần 400 con. Tuy nhiên xã vẫn đang gặp nhiều khó khăn.
Với sự quan tâm của huyện Vĩnh Linh, hiện nay 3 xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê và Vĩnh Ô đang tìm các biện pháp để nâng cao thu nhập cho người dân, giảm dần hộ nghèo. Cùng với xây dựng các công trình thủy lợi, giao thông, chú trọng tuyên truyền và tập huấn, nâng cao nhận thức và thay đổi tư duy làm ăn cho người dân, 3 xã sẽ khuyến khích và hỗ trợ xây dựng 1 số mô hình trình diễn để bà con tham khảo, học tập, nhân rộng.

CÁC TIN KHÁC
 

 
 

 
 
 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH