Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Hà - Vĩnh Linh

Giới thiệu về xã Vĩnh Hà

GIỚI THIỆU VỀ XÃ VĨNH HÀ


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  10:7, Thứ Bảy, 30-4-2022

 

Xã Vĩnh Hà có diện tích 165,37 km², dân số năm 1999 là 1123 người, mật độ dân số đạt 7 người/km².

CÁC TIN KHÁC
 

 
 

 
 
 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH