Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Hà - Vĩnh Linh

Xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Thái, Vĩnh Hà: Hoàn thành nhiều tiêu chí xây dựng NTM


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  10:23, Thứ Bảy, 30-4-2022

Vĩnh Thái và Vĩnh Hà là 2 trong 4 xã còn lại của huyện Vĩnh Linh chưa về đích NTM. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, 2 xã hiện đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Đến nay, xã Vĩnh Thái đã hoàn thành 15/19 tiêu chí, Vĩnh Hà hoàn thành 14/19 tiêu chí.

 

Thời gian qua, xã Vĩnh Thái, Vĩnh Hà đã tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí của Chương trình MTQG xây dựng NTM. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, 2 xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn ở một số tiêu chí.

Cụ thể, xã Vĩnh Thái còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông; trường học; môi trường và an toàn thực phẩm; quốc phòng và an ninh. Riêng xã Vĩnh Hà, 5 tiêu chí chưa đạt gồm: trường học; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; nhà ở dân cư; thông tin và truyền thông; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật chưa đạt.

Nguyên nhân chưa hoàn thành các tiêu chí nói trên được xác định do nguồn lực huy động trong dân còn hạn chế, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng, môi trường, cảnh quan nông thôn tuy đã được đầu tư xây dựng song chưa thực sự đồng bộ đủ đáp ứng với nhu cầu phát triển.

Thời gian tới, xã Vĩnh Thái, Vĩnh Hà sẽ tiếp tục tăng cường huy động tối đa mọi nguồn lực để xây dựng NTM; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để từng người dân, cộng đồng dân cư xác định rõ trách nhiệm, vai trò chủ thể trực tiếp thực hiện xây dựng NTM với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Trong quá trình thực hiện ưu tiên nguồn lực cho các tiêu chí khó, hỗ trợ thích đáng cho các thôn, bản, khu dân cư còn gặp nhiều khó khăn. Ngoài nội lực của địa phương, xã Vĩnh Thái, Vĩnh Hà rất cần sự quan tâm, hỗ trợ từ ngân sách của trung ương, tỉnh, huyện để hoàn thành các tiêu chí còn lại một cách bền vững, phấn đấu đạt chuẩn NTM theo đúng lộ trình.  

Nguyễn Trang

CÁC TIN KHÁC
 

 
 

 
 
 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH