Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Hà - Vĩnh Linh

Xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Hà nỗ lực về đích nông thôn mới


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  20:36, Thứ Sáu, 15-7-2022

(QT) - Là một trong ba xã miền núi khó khăn của huyện Vĩnh Linh, sau 6 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Vĩnh Hà đã cơ bản đạt được 14 tiêu chí, phấn đấu đến hết năm 2019 đạt chuẩn NTM.

 

Vĩnh Hà là xã có địa hình tương đối phức tạp, nhiều núi cao, độ dốc lớn, địa bàn rộng và có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tập quán canh tác còn lạc hậu nên đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, khi triển khai chương trình xây dựng NTM, xã xác định công tác tuyên truyền, vận động người dân có ý nghĩa quan trọng. Bằng nhiều hình thức, địa phương đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân đồng tình ủng hộ. Ngoài ra còn lồng ghép qua các hoạt động sinh hoạt tập thể, các hội nghị, các cuộc họp tại khu dân cư, qua hệ thống phát thanh, qua băng rôn, pa nô, khẩu hiệu… từ đó làm cho từng người dân nhận thức đầy đủ, xác định rõ trách nhiệm vai trò chủ thể trực tiếp thực hiện xây dựng NTM với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” thành quả xây dựng NTM. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy, chính quyền chỉ đạo đó là tập trung giảm tỷ lệ hộ nghèo. Chủ tịch UBND xã Võ Văn Sanh cho biết: “Với sự quan tâm của chính quyền các cấp, đặc biệt từ khi huyện Vĩnh Linh thực hiện đề án giảm nghèo bền vững cho 3 xã miền núi, sự nỗ lực của địa phương, đến nay Vĩnh Hà đã cơ bản đạt 14 tiêu chí, tỉ lệ hộ nghèo còn 18,2% theo tiêu chí mới. Địa phương đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu về đích NTM trong năm 2019”.

Năm 2018, xã Vĩnh Hà huy động hơn 1,3 tỉ đồng thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó đã hoàn thành đường giao thông cho 5 thôn bản, công trình nhà làm việc cho lực lượng công an, quân sự xã. Quan tâm phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân bằng cách chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đúng thời vụ, cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại giống cây, con, vật tư phân bón và các loại thuốc phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi đủ về số lượng, có chất lượng, đảm bảo cho nhu cầu sản xuất. Vận động người dân phát triển các ngành nghề dịch vụ tại địa phương nhằm thu hút lao động sẵn có, góp phần giải quyết việc làm. Hướng dẫn người dân vay vốn qua các nguồn để phát triển sản xuất. Cùng với khai thác đất bằng trồng lúa nước và một số loại hoa màu, xã tuyên truyền, vận động và khuyến khích người dân tập trung trồng rừng ở những nơi đất trống, đồi trọc và bạc màu, trồng hồ tiêu và cao su ở vùng đất bằng để nâng cao thu nhập. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Vĩnh Hà đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với nội dung xây dựng xã đạt tiêu chí về văn hóa NTM và 100% hộ dân tham gia đăng ký gia đình văn hóa tại khu dân cư. Các công trình bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn xã, thôn được xây dựng theo quy hoạch. Đến nay đã có 8/9 thôn trên địa bàn xã hợp đồng với công ty môi trường đô thị huyện thu gom xử lý rác thải sinh hoạt. Với mục tiêu lấy vai trò của người dân là chủ thể xây dựng NTM mới, Ban quản lý xây dựng NTM xã đã vận động nhân dân đồng tình ủng hộ ngày công,vận động nhân dân chỉnh trang khuôn viên, tường rào, nhà ở, khu dân cư theo hướng văn minh, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Còn một số tiêu chí như nhà ở dân cư, tiêu chí về hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất... chưa hoàn thành, xã Vĩnh Hà đề ra quyết tâm thực hiện trong năm 2019. Cũng trong năm nay, xã tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ theo kế hoạch nguồn vốn NTM và lồng ghép nguồn vốn chương trình 135 để làm đường nội đồng. Ngoài các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án, xã tiếp tục vận động nhân dân hỗ trợ ngày công, hiến đất làm đường giao thông, phát động nhân dân tự chỉnh trang nhà cửa và xây dựng các công trình hợp vệ sinh... Bên cạnh những kết quả đạt được, chặng đường xây dựng NTM ở xã Vĩnh Hà vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như sản xuất nông nghiệp hiệu quả mang lại còn thấp, thiên tai bão lụt xảy ra thường xuyên, giá cả thị trường không ổn định. Kinh phí đóng góp xây dựng NTM cũng như khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật của người dân còn nhiều mặt hạn chế, ý thức chuyển đổi cơ cấu sản xuất còn chậm. Mặt khác, công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm còn nhiều bất cập, công tác xóa đói giảm nghèo chưa thật sự bền vững. “Để về đích NTM như kế hoạch đề ra, xã Vĩnh Hà còn phải nỗ lực rất lớn, cần sự quan tâm hỗ trợ nguồn vốn của các cấp, các ngành để hoàn thiện kế hoạch làm đường dân sinh, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, đầu tư phát triển sản xuất cho 4 thôn đặc biệt khó khăn của xã nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân”, Chủ tịch UBND xã Võ Văn Sanh cho biết.

CÁC TIN KHÁC
 

 
 

 
 
 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH