Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Hà - Vĩnh Linh

Văn bản chỉ đạo điều hành

V/v thông báo thu hồi đất và bố trí ngân sách cho công tác đền bù GPMB Trường MN xã Vĩnh Hà


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  9:18, Thứ Hai, 12-9-2022

 

Tải file tại đây

CÁC TIN KHÁC
 

 
 

 
 
 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH