Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Hà - Vĩnh Linh

Tin hoạt động

UBND xã tổ chức ngày chạy Olympic năm 2024 vì sức khoẻ toàn dân


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  20:52, Thứ Hai, 25-3-2024

 

UBND xã Vĩnh Hà tổ chức "Ngày chạy Olympic năm 2024 vì sức khoẻ toàn dân"

            Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống huyện Vĩnh Linh (25/8/1954 – 25/8/2024), 20 năm xã Vĩnh Hà đón nhận danh hiệu AHLLVT Nhân dân (15/4/2004 – 15/4/2024), và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khoẻ” kêu gọi toàn dân tập luyện Thể dục thể thao (27/3/1946 – 27/3/2024) gắn với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”…